Skip to navigation Skip to main content
Skiën Sölden

Algemene voorwaarden Snowplaza Awards 2020

Algemene voorwaarden Snowplaza Awards 2023

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden voor de Snowplaza Awards 2023.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Snowplaza Awards 2023'.
 2. Door te stemmen op de Snowplaza Awards 2023 gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 4. Antwoorden kunnen via het antwoordformulier van Survio worden verzonden naar de redactie van Snowplaza.
 5. Stemmen is mogelijk t/m 12-03-2023.
 6. Onder alle deelnemers verloten we één skipas voor een skigebied naar keuze. Deze prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan ook niet worden geruild. De winnaar wordt na afloop van de Snowplaza Awards bekendgemaakt.
 7. Er bestaat geen bestel- of aankoopverplichting om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijs.
 8. Het liken van Facebookpagina's of het volgen van Snowplaza op Instagram heeft geen invloed op het winnen van de prijs. Facebook en Instagram staan volledig buiten deze actie.
 9. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens insturen komen niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.
 10. De uitslag wordt aan de winnaar persoonlijk bekend gemaakt en wordt tevens gepubliceerd op Snowplaza.
 11. Het gaat om een internationale wedstrijd (Nederland, België). In totaal wordt er één 6-daagse skipas verloot.
 12. Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen.
 13. De gegevens van deelnemers worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie 'Snowplaza Awards'. De gegevens worden in geval van toestemming tevens gebruikt om de gratis nieuwsbrief van snowplaza.nl toe te zenden. Indien je geen informatie wenst of je wilt je toestemming voor het gebruik van je e-mail adres intrekken, dan kun je dit kenbaar maken via de uitschrijf link die aanwezig is in de betreffende nieuwsbrieven. De verwerking van de gegevens is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 14. Snowplaza en/of haar partners zal (zullen) in geen geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade of verliezen die voortvloeien uit de toekenning of uit deelname aan de actie.
 15. Medewerkers van Spalder Media Group en sponsors, evenals hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
 16. In alle gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist de redactie van Snowplaza.nl.
 17. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 18. Deelnemers verklaren akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.
 19. Snowplaza is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Terug naar de Snowplaza Awards ›